Ontdek je eigen potentieel met EduDeltaCollege.nl

Bekijk onze nieuwste artikelen:


Over EduDeltaCollege.nl

De digitalisering van de samenleving brengt veranderingen met zich mee op alle gebieden van het leven. Mobiele apparaten zijn een onmisbaar onderdeel geworden van de realiteit van het leven van mensen. Naast de communicatie dienen ze ook voor informatiedoeleinden.
Om gebruik te maken van dit informatiekanaal zijn nu ook geselecteerde publicaties van het Edu Delta College beschikbaar.

Blijf leren, blijf groeien!

Het plan om een vereniging voor onze school op te richten bestaat al geruime tijd. Door dit te doen kunnen niet alleen de leraren van Nederland, maar ook voormalige leden van de schoolgemeenschap en gewoon iedereen die ons wilt ondersteunen, deelnemen aan de ontwikkeling van het educatie systeem.

Een vereniging zou projecten op onze site kunnen organiseren en financieren waarvoor geen gebruikelijke bronnen beschikbaar zijn, zoals projectdagen, uitnodigingen van buitenschoolse experts, wedstrijden of zelfs ouderavonden over speciale onderwerpen.

Copyright 2022 door EduDeltaCollege